Analizy CIBDG

Unia Europejska
Epoka:
Aktualizacja:
Odchyłka bieżącej pozycji:
1 - 10 mm
11 - 20 mm
21 - 30 mm
> 30 mm
brak bieżącego rozwiązania
brak rozwiązania od 30+ dni
Użyte oprogramowanie GAMIT v. 10.71
Obserwacje Nieredundantne podwójne różnice, kombinacja liniowa L3, pseudoodległości wykorzystane tylko do wyznaczenia poprawek zegarów oraz rozwiązania nieoznaczoności MW-WL; maska odcięcia: 3 stopnie; częstotliwość próbkowania danych: 30 sekund do czyszczenia danych, 2 minuty w analizie MNK; szum odbiornika: kody C1 i P2’ skorygowane do P1 i P2 na podstawie miesięcznych wartości opracowanych przez CODE.
Orbity CODE RAPID lub IGS RAPID (zależnie od dostępności).
Anteny satelitów Modele absolutne zgodne z IG20.atx.
Zegary satelitów Estymowane w trakcie opracowania i czyszczenia danych, wartości początkowe przyjmowane są z efemeryd pokładowych generowanych przez SOPAC, ostateczne zegary wyznaczane w oparciu o orbity i współrzędne stacji.
Anteny odbiorników Modele zgodne z IGS20.atx z uwzględnionymi kalibracjami indywidualnymi dla stacji sieci ASG-EUPOS (ASGC.atx).
Zegary odbiorników Estymowane na podstawie pseudoodległości.
Troposfera Wartości ZTD estymowane w interwale 1h, gradienty (N-S oraz E-W) wyznaczane raz dziennie. Opoźnienie troposferyczne oraz funkcje odwzorowujące z modelu VMF1 lub GPT3 (zaleznie do dostępności).
Jonosfera Efekty 1-go rzędu eliminowane przez zastosowanie kombinacji liniowej L3, efekty 2-go i 3-go rzędu modelowane na podstawie globalnych map gęstości elektronów (VTEC) oraz modelu pola geomagnetycznego IGRF2013.
Przemieszczenia pływowe Pływy Ziemi stałej: IERS 2010; pływ stały: wpływ częstotliwości zerowej uwzględniony w modelu pływowym (nie w przemieszczeniach stacji); pływ bieguna: IERS 2010, średni biegun usunięty przez trend liniowy; oceaniczny efekt pływowy: IERS 2010, przemieszczenia na podstawie amplitudy i fazy 11 głównych fal pływowych interpolowana dla każdej stacji z modelu FES2004.
Parametry orientacji Ziemi IERS Bulletin A (na podstawie USNO), dobowe i połdobowe zmiany ruchu bieguna (X,Y) oraz czasu UT1 spowodowane pływami oceanu uwzględnione zgodnie z IERS 2010; precesja zgodna z modelem IAU1976, nutacja – IAU2000.
Układ odniesienia ITRF2014 definiowany przez 41 stacji EPN z transformacją do ETRF2000.

Statystyki mocy sygnału GNSS

Poniżej prezentowane są statystyki sygnału do szumu dla wybranych sygnałów GNSS zarejestrowanych na stacjach włączonych do CIBDG. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem programu G-Nut/Anubis [2.2.4] na podstawie obserwacji w formcie Rinex v.3. Mapy prezentują średnie wartości z całego dnia (po lewej) oraz odchyłkę od średniej z ostatnich 14 dni (po prawej). Kliknij na wybranę mapę aby powiększyć.

GPS

GALILEO